UWAGA

W przypadku, gdy zapis dziecka następuje
w trakcie trwania roku szkolnego, cena za pierwszy miesiąc w umowie jest wyliczana indywidualnie.

Jak wyliczamy kwotę do umowy?

Sprawdzamy ilość zajęć w harmonogramie np. w poniedziałki wszystkich zajęć będzie 35.

Mnożymy ilość zajęć razy kwotę za zajęcia, np. 1 raz w tygodniu – 34 zł x 35 (ilość zajęć) = 1190 zł (opłata całościowa).

Dzielimy opłatę na 10 m-cy (rok szkolny), w taki sposób, aby kwota była taka sama w każdym miesiącu, ewentualnie 1 miesiąc jest wyrównawczy, pozostałe 9 równe.

np. 1190 zł wynosi opłata całkowita za rok

120 zł (stała rata miesięczna) * 9 (pełne miesiące zajęć) = 1080zł 

1190-1080 = 110 zł (opłata za niepełny miesiąc np. wrzesień)

WEJŚCIA JEDNORAZOWE I KARNETY

jednorazowe wejście40 zł
karnet OPEN
ważność: 4 tygodnie
140 zł
karnet (zumba, latino, wyciszenia, szkraby)
ważność: 5 tygodni
120 zł
karnet (taniec użytkowy)
ważność: 5 tygodni
200 zł/za parę
karnet (mama w ciąży, z dzieckiem)
bezterminowy
120 zł

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Ilość zajęć w tygodniuKoszt karnetu
1120 zł
2200 zł
3240 zł

UMOWA – ceramika, programowanie, architekt, plastyk

Nazwa zajęćKoszt pojedynczych zajęćKoszt na miesiąc w umowie
Ceramika70 zł140 zł
Programowanie42 zł150 zł

UMOWA – pozostałe zajęcia

Koszt pojedynczych zajęćIlość zajęć w tygodniuKoszt miesięczny
34 zł1120 zł
32 zł2225 zł
30 zł3315 zł
28 zł4395 zł

Zniżka dla rodzeństw: -10% drugie dziecko

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Śpiew70 zł
Taniec70 zł
Muzykoterapia70 zł