Szkraby Music i Szkraby Sport

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin z dziećmi, zapewniające muzyczno-ruchowy rozwój najmłodszych. Ich celem jest pogłębienie relacji dziecko – opiekun oraz zapewnienie polisensorycznego i psychomotorycznego rozwoju dziecka. Wykorzystują elementy muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji, pobudzające wszechstronny rozwój dziecka.

Pierwsze zajęcia są darmowe!

Szkraby Music i Szkraby Sport to muzyczno-ruchowe zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich głównym celem jest wszechstronny rozwój najmłodszych oraz wzmacnianie relacji rodzic – dziecko. Skupiają się na polisensorycznym poznawaniu świata poprzez stymulację wszystkich zmysłów dziecka. Zajęcia wpływają na rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej.

W czasie zajęć wspomagamy rozwój psychomotoryczny najmłodszych, wykonujemy zabawy ruchowe, stymulujemy zmysły, bawimy się w dziecięce masażyki i rymowanki, a w wszystko to w kontakcie z muzyką. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć. Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału w zajęciach.

Prowadzący zajęcia szczególnie uwrażliwieni są na szanowanie indywidualnych potrzeb dzieci, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także na dziecięce zachowania agresywne. W delikatny sposób starają się oni uwrażliwiać na nie również dorosłych. Praca na zasobach dziecka, na jego potencjale, wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyszukiwanie mocnych stron rodziny sprzyja procesowi jego „rozwoju”.

Czym różnią się zajęcia Szkraby Music od Szkrabów Sport?
W pierwszym przypadku zajęcia prowadzi profesjonalny muzyk – muzykoterapeuta.

W drugim – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Każdy prowadzący kładzie nacisk na swoje mocne strony i kompetencje zawodowe. Podczas Szkrabów Music mamy kontakt z muzyką graną na żywo, ćwiczeniami słuchowymi, piosenkami, a sam scenariusz zajęć zbudowany jest na wartościowej muzyce klasycznej. Natomiast podczas Szkrabów Sport mamy więcej aktywności ruchowej i sensorycznej, wspomaganej kolorowymi rekwizytami i akcesoriami sportowymi.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w Studiu Maciej, przy ul. Staromiejskiej 72 w Zabrzu.

Dla dzieci w jakim wieku są zajęcia?

Zajęcia są dla dzieci w wieku od 1 (bądź kilku miesięcy, zależy od fazy rozwoju i indywidualnych predyspozycji) do 3 lat.

Zajęciowy ulubieniec: Te zajęcia są idealne dla każdego dziecka rozpoczynającego swoją drogę życiową!

Pozytywne efekty zajęć:

  • usprawnienie mowy 
  • zdolność opanowania języków obcych
  • wsparcie rozwoju emocjonalnego
  • DOBRA ZABAWA I SZEROKI UŚMIECH 🙂

Zajęciowy must have: buty zmienne

Zajęciowy przewodnik: Magdalena Dusza (Szkraby Sport), Urszula Marszałek (Szkraby Music)

ZAPISZ SIĘ podając imię i nazwisko dziecka, wiek, nr telefonu oraz wybrane zajęcia.

Wpisz tutaj dane Szkraba, który będzie brał udział w zajęciach.
Wpisz tutaj wiek Szkraba biorącego udział w zajęciach. Pamiętaj, że zajęcia dostosowane są do konkretnego wieku uczestników.
Podaj adres mailowy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i podać wszelkie informacje organizacyjne.
Podaj numer osoby kontaktowej, abyśmy w wyjątkowych przypadkach mogli się z Tobą skontaktować.