Szkraby

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin z dziećmi, zapewniające muzyczno-ruchowy rozwój najmłodszych. Ich celem jest pogłębienie relacji dziecko – opiekun oraz zapewnienie polisensorycznego i psychomotorycznego rozwoju dziecka. Wykorzystują elementy muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji; pobudzające wszechstronny rozwój dziecka.

Szkraby to muzyczno-ruchowe zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich głównym celem jest wszechstronny rozwój najmłodszych oraz wzmacnianie relacji rodzic – dziecko. Skupiają się na polisensorycznym poznawaniu świata poprzez stymulację wszystkich zmysłów dziecka. Zajęcia wpływają na rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej.

W czasie zajęć wspomagamy rozwój psychomotoryczny najmłodszych, wykonujemy zabawy ruchowe, stymulujemy zmysły, bawimy się w dziecięce masażyki i rymowanki, a w wszystko to w kontakcie z muzyką. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć. Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału  w zajęciach.

Prowadzący zajęcia szczególnie uwrażliwieni są na szanowanie indywidualnych potrzeb dzieci, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także na dziecięce zachowania agresywne. W delikatny sposób starają się oni uwrażliwiać na nie również dorosłych. Praca na zasobach dziecka, na jego potencjale, wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyszukiwanie mocnych stron rodziny sprzyja procesowi jej „rozwoju”.

Zajęciowy ulubieniec: Te zajęcia są idealne dla każdego dziecka rozpoczynającego swoją drogę życiową!

Pozytywne efekty zajęć:

  • usprawnienie mowy 
  • zdolność opanowania języków obcych
  • wsparcie rozwoju emocjonalnego
  • DOBRA ZABAWA I SZEROKI UŚMIECH 🙂

Zajęciowy must have: buty zmienne

Zajęciowy przewodnik: Agnieszka Kuberczyk