Rytmika

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające rozwój intelektualny, fizyczny oraz emocjonalny dziecka.

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka. Zajęcia rytmiczne dają solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec. 

Zajęciowy ulubieniec: Zajęcia rytmiczne to zajęcia idealne dla każdego wchodzącego w przedszkolno – szkolne życie dziecka!

Pozytywne skutki uboczne zajęć:

  • nauka koncentracji
  • poprawa pamięci
  • rozwój zdolności motorycznych oraz orientacji przestrzennej
  • skupienie się na zdolnościach muzycznych i rytmicznych dziecka
  • DOBRA ZABAWA I SZEROKI UŚMIECH 🙂

Zajęciowy must have: buty zmienne

Zajęciowy przewodnik: Grażyna Dzwonowska