Muzykoterapia

Terapeutyczne zajęcia dla dzieci opierające się na specjalistycznym programie muzycznym przeznaczone dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Zajęcia rozwijają i stymulują słuch oraz rozwijają mowę i redukują problemy logopedyczne.

Muzykoterapia

Czy wiesz, że muzyka może wspierać rozwój Twojego dziecka? Czy chciałbyś, aby terapia Twojego dziecka była dla niego radosna i interesująca? Muzykoterapia to program muzyczny przeznaczony dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnościami m.in. z: autyzmem, ADHD, zespołem Downa, Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocji i zachowania, zaburzeniami słuchu i mowy.

Dzięki niezwykłemu medium, jakim jest muzyka dzieci uczą się nowych umiejętności i przekraczają kolejne bariery. A wszystko to w atmosferze zabawy i radości. Zabawy i ćwiczenia podczas zajęć wykorzystują różne formy aktywności muzycznej dziecka: śpiewanie, słuchanie, ruch do muzyki, grę na instrumentach, improwizację. Muzykoterapia wspiera i stymuluje całościowy rozwój dziecka.

Pozytywne efekty zajęć:

  • rozwijają i stymulują słuch
  • wspierają rozwój mowy i pomagają w redukcji problemów logopedycznych
  • stymulują polisensorycznie
  • wyzwalają radość ze wspólnego muzykowania
  • uczą przebywania i współpracy w grupie
  • dają motywację do działania

Czas trwania zajęć: jest dostosowany do wieku i percepcji dzieci. Układ zajęć zawiera w sobie przywitanie, pracę z piosenką, improwizację instrumentalną, ruch, relaksację (często z elementami plastycznymi) i muzyczne pożegnanie. Całość sprawia, że jest to czas możliwie najefektywniej wykorzystany przez dziecko.

W zajęciach uczestniczą dzieci z rodzicami – chyba że terapeuta podpowie inne rozwiązanie.

ZAPISZ SIĘ podając imię, nazwisko i wiek osoby biorącej udział w zajęciach oraz nr kontaktowy.

Wpisz tutaj dane osoby, która będzie brała udział w zajęciach.
Wpisz tutaj wiek osoby, biorącej udział w zajęciach.
Podaj numer osoby kontaktowej, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w celu omówienia szczegółów zajęć.
Podaj adres mailowy, abyśmy mogli opisać i zaplanować przebieg zajęć.
Odpowiedź wymagana.