Kategoria zajęcia 6 lat

Matematyka

Zajęcia matematyczne dla dzieci i młodzieży są potrzebne na każdym etapie edukacji, aby pomagać w lepszym rozumieniu matematyki, pojęć/zależności matematycznych i nauk ścisłych. Zajęcia z najmłodszymi stanowią formę prewencji przed ewentualnymi niepowodzeniami na późniejszych etapach edukacji oraz dają szansę na ukierunkowanie swoich zainteresowań w stronę nauk ścisłych. Odpowiadając na aktualne potrzeby edukacji - na zajęciach dzieci korzystają z wielu pomocy dydaktycznych, które pokochały dzieci w całej Polsce.