Kategoria zajęcia 4 lata

Matematyka

Zajęcia matematyczne dla dzieci i młodzieży są potrzebne na każdym etapie edukacji, aby pomagać w lepszym rozumieniu matematyki, pojęć/zależności matematycznych i nauk ścisłych. Zajęcia z najmłodszymi stanowią formę prewencji przed ewentualnymi niepowodzeniami na późniejszych etapach edukacji oraz dają szansę na ukierunkowanie swoich zainteresowań w stronę nauk ścisłych. Odpowiadając na aktualne potrzeby edukacji - na zajęciach dzieci korzystają z wielu pomocy dydaktycznych, które pokochały dzieci w całej Polsce.

Balet

Balet dla dzieci opiera się na technice tańca klasycznego. Zajęcia baletowe dla dzieci pomagają rozwinąć prawidłową postawę ciała i pozytywnie wpływają na koordynację ruchową. Ich celem jest wprowadzenie dzieci w świat tańca, rytmiki oraz dobrej zabawy wyrażonej ruchem. To rodzaj aktywności, który przyniesie dziecku wiele korzyści i być może okaże się pasją na całe życie!

Taniec Współczesny

Taniec Współczesny to taniec oparty na podstawach i technice baletu, jednak pozbawiony jego sztywnych zasad. W szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza oraz historię, którą może przekazać poprzez swoje ciało. Zawiera podstawowe elementy tańca klasycznego (np. plié, grand plié, pique, fouetté), jednak to właśnie uczucia i emocje dają mu niezastąpiony charakter.