Kategoria zajęcia 11+ lat

Akrobatyka

Akrobatyka to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży podnoszące sprawność fizyczną, koordynację ruchową oraz odwagę. Zajęcia zawierają elementy akrobatyki powietrznej. Dzieci uczęszczając na zajęcia akrobatyki rozwijają się fizycznie, poprawiają koncentracje i łatwiej nawiązują kontakty. Zajęcia akrobatyki skierowane są do dzieci, młodzieży – zarówno amatorów, jak i osób mających już wcześniejsze doświadczenie akrobatyczne.

Ninja Kids

Zajęcia Ninja/OCR - biegi przeszkodowe (ang. obstacle course racing - OCR) to przed wszystkim zajęcia ruchowe, które wymagają od uczestników pokonywania różnych przeszkód i własnych słabości. W skrócie to takie zajęcia, które Tygryski lubią najbardziej - skakanie, bujanie się na linie, pokonywanie przeszkód i co najważniejsze podnszenie ogólnej sprawności fizycznej.

Akrobatyka powietrzna

Akrobatyka powietrzna określana niekiedy, także gimnastyką powietrzną, to ćwiczenia i układy akrobatyczno-taneczne wykonywane w powietrzu, przy użyciu sprzętu zawieszonego na pewnej wysokości nad ziemią. W naszym studiu podczas zajęć z akrobatyki powietrznej wykorzystujemy koła oraz szarfy akrobatyczne. Zajęcia te skierowane są do dzieci, młodzieży – zarówno amatorów, jak i osób mających już wcześniejsze doświadczenie akrobatyczne.