Telefon
608 504 164
Adres
ul. Staromiejska 72, Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Wakacyjne Poruszenie - EDYCJA TANECZNA

Wakacyjne Poruszenie - EDYCJA TANECZNA

Wakacyjne Poruszenie

EDYCJA TANECZNA

 

Drodzy Tancerze!

Zapraszamy Was na zupełnie nowe, wyjątkowe wydarzenie, które już w czerwcu odbędzie się w Studiu Maciej.

I edycja tygodniowych warsztatów tanecznych pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Pięć dni, różne style taneczne, dwie grupy wiekowe i codzienna dawka wiedzy i nowych umiejętności.

Będzie się działo!

Więcej przeczytacie poniżej :)

 

GRUPY:

 • I grupa wiekowa - 6 - 12 lat

 • II grupa wiekowa - 13 - 19 lat

 

TERMIN WARSZTATÓW: 

 • 28.06 - 02.07.2021

 

GODZINY WARSZTATÓW:

 • I grupa  09:00 - 13:30*

*Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin opieki nad dzieckiem przed i po warsztatach (w cenie 5 zł/h oraz posiłku - obiad, w cenie 20 zł) - więcej informacji poniżej.

 • II grupa wiekowa 12:00 - 16:30

 

MIEJSCE WARSZTATÓW:

 • Studio Maciej, ul. Staromiejska 72, Zabrze.

 

KADRA TRENERSKA:

 • HOUSE - Katarzyna Nycz-Zięcina 

 • CHOREO COMMERCIAL - Elżbieta Sikora

 • BALET - Paulina Święs 

 • TANIEC WSPÓŁCZESNY - Kinga Szema 

 • HIP-HOP - Olga Strzelak 

 • AKROBATYKA - Magdalena Kwiecień 

 • IMPROWIZACJA - Olga Strzelak 

 • CHOREO COMMERCIAL - Łukasz Czech 

 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA:

I grupa wiekowa

 • 09:00 - 10:15 warsztaty taneczne

 • 10:15 - 10:30 przerwa

 • 10:30 - 11:45 warsztaty taneczne

 • 11:45 - 12:15 dłuższa przerwa regeneracyjna

 • 12:15 - 13:30 warsztaty taneczne

 • 13:30 KONIEC GRUPA I

II grupa wiekowa

 • 12:00 - 13:15 warsztaty taneczne

 • 13:15 - 13:45 dłuższa przerwa regeneracyjna

 • 13:45 - 15:00 warsztaty taneczne

 • 15:15 - 16:30 warsztaty taneczne

 • 16:30 KONIEC GRUPA II

 

KOSZT WARSZTATÓW:

 • zapisy i wpłata zaliczki do 31 maja* - 650 zł

 • zapisy po 31 maja - 750 zł

UWAGA! Istnieje możliwość płatności w ratach oraz wykupienia pojedynczego dnia warsztatowego w cenie 150 zł.

*zaliczka wynosi 300 zł. 

 • W przypadku młodszych dzieci wprowadziliśmy, także opcję wykupienia dodatkowych godzin opieki nad dzieckiem przed warsztatami (od godziny 06:40), jak i po warsztatach (do godziny 16:30) w cenie 5 zł/każda rozpoczęta godzina oraz wykupienia posiłku (obiadu o godzinie 13:30) w cenie 20 zł/1 posiłek. Dziecko przed i po warsztatach może dołączyć do dzieci biorących udział w letnich warsztatach artystycznych odbywających się w Studiu Maciej, pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej, która zapewni świetną zabawę.

 

W CENIE WARSZTATÓW:

 • Przez wszystkie dni trwania warsztatów, codzienny poczęstunek oraz woda dla uczestników.

 • W koszt warsztatów wliczone jest także ubezpieczenie każdego tancerza.

 

ZAPISY:

 • tel. 608504164 

 • mail: napiszdomnie@studiomaciej.pl

 

Przy zapisie podaj:

 1. imię i nazwisko tancerza

 2. wiek

 3. nr telefonu kontaktowego

 

WPŁATY:

Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska

ul. Srebrna 6 41-819 Zabrze

ING Bank Śląski: 53 1050 1588 1000 0091 3164 8504

 • w tytule: imię, nazwisko tancerza, wakacyjne poruszenie taniec, ilość dni

 •  np. Jaś Kowalski, wakacyjne poruszenie taniec, 5 dni

 

Ważne informacje:

 • Tancerze otrzymają warsztatowy upominek - niespodzianka! 

 • Dla każdej grupy wiekowej przewidziane są 3 warsztaty taneczne w ciągu dnia.

 • Zajęcia taneczne trwają 1,15h.

 • Zajęcia odbywają się tylko na terenie Studia Maciej.

 

Informacje związane z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19:

 • W zajęciach mogą brać udział JEDYNIE zdrowe osoby.

 • Zachowujemy wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa.

 • Studio jest codziennie dezynfekowane.

 • Obowiązuje sprawdzanie temperatury oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do studia.

 • Przed uczestnictwem w warsztatach każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza sanitarnego, w przypadku młodszych dzieci - kwestionariusz wypełnia rodzic.

 

Regulamin Wakacyjnego Poruszenia - edycji tanecznej:

1.     Organizatorem warsztatów jest Agencja M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska ul. Staromiejska 72, 41 - 800 Zabrze, NIP: 6482427472

2.     Miejscem organizacji warsztatów jest Studio Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 72, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

3.     Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-19 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Warsztaty przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup.

5.     Warsztaty odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach od 09:00 do 13:30 I grupa i od 12:00 do 16:30 II grupa.

6.     Warsztaty organizowane są przez jeden tydzień.

7.     Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy). Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest dokonanie zadatku w wysokości 300 zł/uczestnik. 

8.     Wysokość opłaty za warsztaty oraz termin zapłaty ogłaszany jest na stronie internetowej wraz z uruchomieniem zapisów.

9.     Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wymaga zgłoszenia - najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, w innym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych warsztatów z przyczyn niezależnych od niego. Warsztaty mogą być odwołane w szczególności, gdy:

 • liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby ich uczestników,

 • z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

11.  Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty.

12.  W czasie trwania warsztatów uczestnicy znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty.

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

14.  Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

15.  Organizator ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

16.  Rodzic/opiekun uczestnika Warsztatów odpowiada za wszelkie szkody z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia Studia Maciej.

17.  Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ.

18.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika warsztatów oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieła, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ.

19.  Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie na warsztatach organizowanych przez Studio Maciej.

20.  Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go po ich zakończeniu.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej warsztaty, jeśli ta odwoła swoje uczestnictwo w warsztatach.

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

23.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania Warsztatów lub każdy uczestnik powyżej 16 roku życia zobowiązany jest do podania swojego numeru telefonu.

24.  Rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikowi wszystkich potrzebnych rzeczy, niezbędnych w trakcie uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne) lub każdy uczestnik powyżej 16 roku życia zobowiązany jest do zapewnienia sobie niezbędnego wyposażenia materialnego w czasie trwania warsztatów.

25.  Harmonogram zajęć warsztatowych znajduje się na stronie internetowej www.studiomaciej.pl