Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Obóz Summer Sport Art

Obóz Summer Sport Art

Zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat na wspaniały Obóz SUMMER SPORT ART

17-31 lipca 2019 r. Murzasichle (koło Zakopanego)

Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Reglami" oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Tady”

 

 „Biegać, skakać, latać, pływać.

W tańcu, w ruchu wypoczywać”

Szanowni Rodzice...

Szósty obóz letni przed nami. Kolejny raz nasze ukochane Murzasichle i Tatry. Dlaczego? …

Tam czujemy się dobrze i bezpiecznie. Kochamy te góry, a tatrzański klimat sprzyja rozwojowi talentów…a w tym jesteśmy najlepsi.

W tym roku obóz będzie miał formułę otwartą. Będzie sport, taniec, śpiew, wszelako pojęte działania artystyczne, twórcze obcowanie z naturą, ale … co będziemy tak naprawdę robić zależeć będzie od dzieci i ich potrzeb. Skupimy się na działaniach opartych o teorię inteligencji wielorakich oraz o szeroko pojęty rozwój kreatywności.

Kreatywność

Innowacyjność

Adaptowanie się do nowych warunków

Doprowadzanie zadań do końca

Praca zespołowa

Budowanie dobrych relacji

Dostrzeganie i wykorzystywanie szans

 

Organizator: Studio Artystyczne Maciej, ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze

Współorganizator: Szkoła Pływania Honu Mateusz Świrszcz

Zapisy:

napiszdomnie@gmail.com

606 710 654 Magdalena Ziółkowska - kierownik obozu

Koszt: 1980,00 zł

Cena obejmuje:

- 14 noclegów (pokoje 2, 3, 4 lub 5-osobowe)

- pełne wyżywienie

- transport

- ubezpieczenie

- autorski program zajęć oraz wszystkie potrzebne materiały

- wycieczki

- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców, instruktorów oraz pielęgniarki

Zakwaterowanie:

Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Reglami” oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Tady”

- wspaniała, domowa atmosfera

- basen letni

- boisko

- plac zabaw

- miejsce na ognisko

- 3 sale do prowadzenia zajęć

- piękne widoki

Zapisy i płatności:

- obwiązują telefoniczne zapisy

- przy rezerwacji miejsca zaliczka w kwocie - 360,00 zł

- I rata 810,00 zł płatna do 15 maja 2019

- II rata 810,00 zł  płatna do 30 czerwca 2019

Konto:

Blue Prevent Karolina Jędryszek

ul. Srebrna 6; 41-819 Zabrze

ING Bank Śląski: 38 1050 1298 1000 0092 3091 3759

w tytule: imię, nazwisko dziecka, obóz

 

Numer zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty: 27545/SLA/L-2019

 

         Regulamin obozu Summer Sport Art 2019

 

1.     Organizatorem obozu jest Blue Prevent Karolina Jędryszek ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze, NIP: 6482427472.

2.     Miejscem organizacji obozu jest Dom Wczasowy „Pod Reglami” Sądelska 55B, 34-531 Murzasichle oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Tady” ul. Sądelska 57C, 34-531 Murzasichle

3.     Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Obóz przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych.

5.     Czas trwania obozu to 17-31 lipca 2019 roku.

6.     Do uczestnictwa w obozie uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy dostępny na stronie internetowej www.studiomaciej.pl).

7.     Wysokość opłaty oraz termin zapłaty ogłoszony jest na stronie internetowej www.studiomaciej.pl wraz z uruchomieniem zapisów.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas trwania obozu, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

9.     Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

10.  Organizator ma prawo usunąć z obozu uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty oraz na koszt rodzica/opiekuna.

11.  Rodzic/opiekun uczestnika Obozu odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe z winy podopiecznego w trakcie trwania obozu.

12.  Organizator obozu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność Studia Artystycznego Maciej.

13.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność Studia Artystycznego Maciej.

14.  Każdy rodzic/opiekun uczestnika obozu zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych.

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

16.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania obozu.

17.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie jego uczestników w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, nakrycia głowy, stroje).