Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Obóz Snow Sport Art

Obóz Snow Sport Art

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ....... :-)

Z kopyta kulig rwie na obóz SNOW SPORT ART !!!

 

Zapraszamy dzieciaki w wieku 7-14 lat  

na fantastyczny obóz zimowy

SNOW SPORT ART

 

11-18 stycznia 2020 r. Murzasichle (koło Zakopanego) - I tydzień ferii

Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Reglami"

 

Organizator:

Studio Artystyczne Maciej, ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze

Współorganizatorzy:

Szkółka Narciarska GIGANT, Szkoła Pływania Honu Mateusz Świrszcz

Zapisy:

napiszdomnie@studiomaciej.pl

606 710 654 Magdalena Ziółkowska - kierownik obozu

Koszt: 1690,00 zł*

Cena obejmuje:

- nocleg i wyżywienie (4 posiłki dziennie)

- transport i ubezpieczenie

- profesjonalne szkolenie narciarskie

- ski pass na Stację Narciarską Murzasichle Ski

- autorski program zajęć kreatywnych

- wykwalifikowaną kadrę oraz instruktorów narciarskich

- materiały do zajęć i różne ciekawe gadżety

*grupa zaawansowana dodatkowo płatny ski pass w Stacji Narciarskiej Małe Ciche

W programie:

- profesjonalne szkolenie narciarskie

- warsztaty kreatywne

- gry i zabawy, dyskoteka, wieczór filmowy

- snowtubbing

- kulig z pochodniami

- ognisko

Płatności:

- przy rezerwacji miejsca zaliczka w kwocie 400,00 zł

- I rata 700,00 zł płatna do 10 grudnia 2019

- II rata 590,00 zł  płatna do 5 stycznia 2020

Konto:

Blue Prevent Karolina Jędryszek

ul. Srebrna 6; 41-819 Zabrze

ING Bank Śląski: 38 1050 1298 1000 0092 3091 3759

w tytule: imię, nazwisko dziecka, obóz

 

 

 

         Regulamin obozu Snow Sport Art 2019

 

1.     Organizatorem obozu jest Blue Prevent Karolina Jędryszek ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze, NIP: 6482427472.

2.     Miejscem organizacji obozu jest Dom Wczasowy „Pod Reglami” Sądelska 55B, 34-531 Murzasichle.

3.     Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-14 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Obóz przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych.

5.     Czas trwania obozu to 11-18 stycznia 2020 r.

6.     Do uczestnictwa w obozie uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy dostępny na stronie internetowej www.studiomaciej.pl).

7.     Wysokość opłaty oraz termin zapłaty ogłoszony jest na stronie internetowej www.studiomaciej.pl wraz z uruchomieniem zapisów.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas trwania obozu, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

9.     Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

10.  Organizator ma prawo usunąć z obozu uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty oraz na koszt rodzica/opiekuna.

11.  Rodzic/opiekun uczestnika Obozu odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe z winy podopiecznego w trakcie trwania obozu.

12.  Organizator obozu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność Studia Artystycznego Maciej.

13.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność Studia Artystycznego Maciej.

14.  Każdy rodzic/opiekun uczestnika obozu zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych.

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

16.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania obozu.

17.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie jego uczestników w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, nakrycia głowy, stroje).