Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Konkurs
IV Konkurs Jesienne Nutki
21.10.2017

IV Konkurs Piosenki i Prac Plastycznych "Jesienne Nutki"

Już po raz czwarty zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych i muzycznych do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki i Prac Plastycznych "Jesienne Nutki". 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 listopada w naszym studiu.  Szczegółowe informacje w regulaminie.

Czekamy na Was!

 

Konkurs Piosenki i Prac Plastycznych

"Jesienne Nutki"

I. CELE

 1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań piosenką oraz plastyką.
 2. Prezentacja twórczości muzycznej oraz plastycznej dzieci.
 3. Rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem muzyki.
 4. Doskonalenie poziomu wykonawczego dzieci.
 5. Promocja utalentowanych dzieci.
 6. Wyłonienie najzdolniejszych uczestników do dalszej pracy warsztatowej.

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs organizowany jest przez Studio Artystyczne Maciej ul. Srebrna 6 w Zabrzu, www.studiomaciej.pl.
 2. Partnerem konkursu jest Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.             
 3. Konkurs wspiera Doradca Metodyczny Wychowania Przedszkolnego - pani Dorota Bularz oraz Anna Przepióra.
 4. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pianino.
 5. Konkursowi piosenki towarzyszyć będzie konkurs plastyczny.
 6. Zarówno w konkursie piosenki, jak również w konkursie plastycznym obowiązują trzy kategorie wiekowe:  

I. kat. – dzieci 3-4 lata

II. kat. – dzieci 5-6 lat  

III. kat. – dzieci 7-9 lat  

wiek uczestnika liczony jest wg rocznika

 1. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2017 roku w godzinach rannych w Studiu Artystycznym Maciej.
 2. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie opublikowany na stronie www.studiomaciej.pl w dniu 27 listopada.
 3. Koncert laureatów oraz wręczenie nagród w Konkursie piosenki i w Konkursie plastycznym odbędzie się 2 grudnia (sobota) o godz. 10:00 w Sali Fortepianarium przy ul. Hagera 41 w siedzibie Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki w Zabrzu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy Konkursu Piosenki przygotowują jedną piosenkę w języku polskim o tematyce jesiennej.
 2. W Konkursie Piosenki biorą udział wyłącznie soliści. Nie dopuszcza się chórków, ani innych towarzyszących dzieci na scenie (np. grających na instrumentach perkusyjnych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Piosenki jest dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 10zł/osobę na nr konta ING Bank Śląski nr konta: 38 1050 1298 1000 0092 3091 3759, w tytule imię i nazwisko dziecka, jesienne nutki.
 4. Dopuszcza się akompaniament na płycie CD wyłącznie w wersji instrumentalnej lub grany na żywo.
 5. W Konkursie Prac Plastycznych przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 6. Inspiracją do stworzenia pracy plastycznej powinien być utwór A. Vivaldi „Jesień” z cyklu „Cztery pory roku” cz. III.
 7. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III).
 8. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych (do 9 lat).
 9. Warunkiem udziału w Konkursie Piosenki jest elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa przez stronę www.studiomaciej.pl do dnia 23 listopada 2017 roku.
 10. Warunkiem  udziału w Konkursie Plastycznym jest elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa przez stronę www.studiomaciej.pl oraz dostarczenie pracy plastycznej do siedziby Studia Maciej do dnia 24 listopada 2017 roku. Każda praca plastyczna musi posiadać przyklejoną na odwrocie wypełnioną kartę zgłoszeniową. Niepodpisane prace nie będą brane pod uwagę.
 11. Spośród wszystkich wykonawców biorących udział w konkursie jury wyłoni trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci statuetki oraz nagrody rzeczowe.

 IV. JURY

 1. Konkurs będzie oceniało profesjonalne 5-osobowe jury.
 2. W konkursie piosenki oceniana będzie:
 •  technika wykonania (intonacja, poczucie rytmu)
 •  interpretacja (oryginalność wykonania, „pomysł” na piosenkę)
 •  dobór repertuaru (zgodny z wiekiem dziecka i jego możliwościami wokalnymi)
 •  aranż
 • ogólny wyraz artystyczny 
 1. W konkursie prac plastycznych oceniane będzie:
 • technika wykonania
 • samodzielność wykonania
 •  zgodność z utworem muzycznym
 •  oryginalność twórcza
 1. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji

V. NAGRODY

Laureaci konkursu piosenki i konkursu plastycznego otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace plastyczne wyłonionych laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Restauracji Szyb Maciej w Zabrzu.

VI. DANE TECHNICZNE

 1. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pianino (dla akompaniatora)
 2. Podkład muzyczny należy dostarczyć do Studia Maciej do 27 listopada 2017 r.(format mp3 lub audio).
 3. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do konkursu powinni ubezpieczyć ich na czas przejazdu i pobytu.
 4. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników pokrywają koszty ich transportu.
 5. Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla dzieci.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację telewizyjną, fonograficzną.
 8. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji do celów promocyjnych.

VII. KONKURS PLASTYCZNY

 1. Prace plastyczne przyjmowane będą do  24 listopada 2017 r. na adres Studia Maciej.
 2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej, bądź zainspirowanej utworem muzycznym A. Vivaldi „Jesień” z cyklu „Cztery pory roku” cz. III.
 3. Technika i format prac: format A4 lub A3, technika: rysunek, malarstwo, grafika, colage
 4. Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość  i samodzielność prac.
 5. Opis prac:
  Praca powinna być opisana na odwrocie:
  - imię i nazwisko autora pracy
  - wiek (data urodzenia)
  - adres placówki i tel. kontaktowy
  - imię i nazwisko nauczyciela, instruktora
 6. Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.
 7. Podsumowanie konkursu nastąpi 29 listopada 2017 r.
 8. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie organizatora.

VII. KONTAKT

Koordynator konkursu - Magdalena Ziółkowska

Studio Artystyczne Maciej,

ul. Srebrna 6

41-819 Zabrze

tel. 606 710 654

mail: napiszdomnie@studiomaciej.pl

Formularz do pobrania:

konkurs piosenki

konkurs plastyczny

harmonogram

laureaci piosenki

laureaci plastyka

 

 

Wstecz