Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Konkurs
Lato w Macieju
10.06.2017

Konkurs „Lato w Macieju”

Nagroda: Do wygrania dowolny turnus Letnich Warsztatów Artystycznych o wartości 350zł.

Zadanie: Jak powinny wyglądać najbardziej kreatywne wakacje dziecka w mieście? Odpowiedź napisz w komentarzu pod postem na facebook.com/studiomaciej

Czas trwania konkursu: 10.06-18.06.2017 roku.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lato w Macieju.

2. Organizatorem Konkursu jest Studio Artystyczne Maciej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/studiomaciej w dniach 10-18 czerwca 2017 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden turnus Letnich Warsztatów Artystycznych organizowanych w Studiu Artystycznym Maciej o wartości 350zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/studiomaciej zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat: "Jak powinny wyglądać najbardziej kreatywne wakacje dziecka w mieście?"

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres napiszdomnie@studiomaciej.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania wyników na Fanpage’u Organizatora, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Uczestnik ma możliwość wyboru 1 z 10 turnusów Letnich Warsztatów Artystycznych organizowanych w Studiu Artystycznym Maciej przygotowanych dla dzieci w wieku od 4 do 10 roku życia.

 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio Artystyczne Maciej.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych personalnych dziecka, potrzebnych do zapisu na Letnie Warsztaty Artystyczne.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.studiomaciej.pl

Wstecz