Telefon
608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Konkurs
UWAGA ! K O N K U R S !
17.10.2020

Ogłaszamy mega kreatywny konkurs dla Was i Waszej pociechy. Do zgarnięcia darmowa wejściówka na nasze zajęcia ART INSPIRACJE, które odbywają się we wtorek. ????

A teraz najważniejsze. Co trzeba zrobić?

????WYSTARCZY DOKOŃCZYĆ RYMOWANKĘ:

Art inpiracje świat nasz kolorują,

a każda na plastyce stworzona praca nas ubogaca.

Plastyka sama w sobie artystę w nas odkrywa,

a dzieł sztuki tym samym przybywa.

Farby, ołówki, węgiel, kredki, pastele,

....

Do dzieła!❤

REGULAMIN KONKURSU:

⬇️⬇️⬇️

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Art Inspiracje.

2. Organizatorem Konkursu jest Studio Maciej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest wejściówka na jedno wejście na zajęcia Art Inspiracji, organizowanych w Studiu Artystycznym Maciej.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: 

https://www.facebook.com/studiomaciej

 zamieści komentarz, zawierający zakończenie rymowanki.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook Organizatora w dniu 18.10.2020 (niedziela) o godzinie 19:00.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na w terminie 1 dnia od dnia opublikowania wyników na Fanpage’u Organizatora, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio Maciej.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych personalnych dziecka, potrzebnych do zapisu na zajęcia Art Inspiracje.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.studiomaciej.pl

Wstecz