Telefon
608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Wydarzenie
Lato z Maciejem
09.06.2020

BAJKOWE LATO Z MACIEJEM

 

Drogie Dzieci!

Stęskniony za Wami Maciej zaprasza na Bajeczne Lato pełne atrakcji!

Każdy tydzień wakacji to podróż do świata bajki.

 

Turnus 1 (29.06-3.07) Przygody Koziołka Matołka

Turnus 2 (6-10.07) Best Seler i zagadka znikających warzyw

Turnus 3 (13-17.07) Pippi Pończoszanka

Turnus 4 (20-24.07) Lato Muminków

Turnus 5 (27-31 lipca) Akademia Pana Kleksa

Turnus 6 (3-7.08) Przygody Tomka Sawyera

Turnus 7 (10-14.08) Komiksowe lato

Turnus 8 (17-21.08) Minionki, czyli atak śmiechu

Turnus 9 (24-28 sierpnia) Harry Potter

 

Podczas każdego tygodnia letnich warsztatów oferujemy:

 • super zabawę w tematyce przewodniej
 • zajęcia plastyczne
 • gry i zabawy na dworze (teren jest odkleszczony)
 • stawiamy przede wszystkim na swobodę
 • milion sposobów na wspólnie spędzony czas

Koszt:

 • 425 zł/os. - turnus 5 dni
 • klienci, którzy podpisali umowę na zajęcia w roku szkolnym 2019/20 - 400 zł/turnus
 • rodzeństwa - 400 zł/turnus/1 os.
 • pojedynczy dzień 90 zł/os.

W cenie:

 • kreatywne zajęcia wg autorskiego programu
 • opieka wykwalifikowanej kadry
 • wyżywienie (obiad i podwieczorek)
 • materiały do zajęć

Plan dnia:

6:30-9:00 przyprowadzanie dzieci (godziny pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem warsztatów)

9:00 śniadanie (I lub II - przyniesione z domu)

9:30-13:00 zajęcia programowe

13:00 obiad

13:30-14:00 sjesta

14:00 podwieczorek

14:00-16:00* zajęcia programowe, odbiór dzieci

*godziny pobytu dziecka ustalamy indywidualnie do potrzeb rodziców

Wpłaty:

Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska
ul. Srebrna 6 41-819 Zabrze
ING Bank Śląski: 53 1050 1588 1000 0091 3164 8504

w tytule: imię, nazwisko dziecka, lato

Co należy zabrać:

 1. Buty zmienne.
 2. Śniadanie.

Ważne:

Jeżeli Twoje dziecko jest uczulone na jakiś składnik pokarmowy, to koniecznie daj nam o tym znać wcześniej.

Zanim zrobisz przelew - najpierw zapisz dziecko.

Zapisy:

tel. 608504164 

napiszdomnie@studiomaciej.pl

Przy zapisie podaj:

 1. imię i nazwisko dziecka
 2. wiek
 3. nr telefonu
 4. inf. o alergiach pokarmowych
 5. godziny pobytu dziecka

Potwierdzeniem miejsca jest dokonanie opłaty w wysokości 100 zł/turnus.

Regulamin Warsztatów Artystycznych

1.     Organizatorem warsztatów jest Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze, NIP: 6482427472

2.     Miejscem organizacji warsztatów jest Studio Artystyczne Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul.  Srebrnej 6, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

3.     Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-10 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Warsztaty przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup.

5.     Warsztaty odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach 8-16.

6.     Warsztaty organizowane są turnusami.

7.     Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy). Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest dokonanie zadatku w wysokości 100 zł/dziecko/turnus. 

8.     Wysokość opłaty na poszczególne warsztaty oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane jest na stronie internetowej wraz z uruchomieniem zapisów.

9.     Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wymaga zgłoszenia najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu w innym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych warsztatów z przyczyn niezależnych od niego. Warsztaty mogą być odwołane w szczególności, gdy:
- liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby ich uczestników,
- na organizację warsztatów nie pozwolą warunki pogodowe,
- z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

11.  Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty.

12.  W czasie warsztatów dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty.

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

14.  Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

15.  Organizator ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

16.  Rodzic/opiekun uczestnika Warsztatów odpowiada za wszelkie szkody z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia Studia Artystycznego Maciej.

17.  Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA ARTYSTYCZNEGO MACIEJ.

18.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA ARTYSTYCZNEGO MACIEJ.

19.  Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie na warsztatach organizowanych przez Studio Artystyczne Maciej.

20.  Każdy rodzic/opiekun warsztatów uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go po ich zakończeniu.

21.  Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych.

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

23.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania Warsztatów.

24.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie jego uczestników w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, nakrycia głowy, stroje)

25.  Harmonogram zajęć warsztatowych znajduje się na stronie internetowej www.studiomaciej.pl

Ważne!!!

 • W zajęciach mogą brać udzieł jedynie zdrowe dzieci.
 • Zachowujemy wszelkie środki ostrożności oraz bezpieczeństwa, studio jest codziennie dezynfekowane.
 • Obowiązuje pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk przed wejściem.
 • Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza sanitarnego w każdym dniu pobytu dziecka.
Wstecz