Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Wydarzenie
Maciejowy Talent Show
12.11.2018

Masz talent i chcesz się nim pochwalić? Ten konkurs jest dla Ciebie!

7 grudnia w godz.17:00-19:00 w Domu Kultury w Biskupicach odbędzie się pierwszy Maciejowy Talent Show!

 

„MACIEJOWY TALENT SHOW”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem „Maciejowego Talent Show” jest Studio Artystyczne Maciej z siedzibą w Zabrzu, ul. Srebrna 6; www.studiomaciej.pl.
 2. Konkurs odbędzie się 7.12.2018 w DOK Biskupice Zabrze ul. Kossaka 23, w godzinach 17:00-19:00.
 3. Impreza ma charakter otwarty. Przesłuchania odbywać się będą przy udziale publiczności.

Cele:

 1. Zintegrowanie społeczności Studia Artystycznego Maciej.
 2. Zachęcenie dzieci do samodzielnej, kreatywnej pracy twórczej.
 3. Odkrycie nowych talentów.
 4. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i chęci współdziałania.

Kategorie prezentacji:

 1. Taniec do lat 6 “Pierwszy kroczek”
 2. Taniec 7-9 lat
  1. solo
  2. duety i trio
 3. Taniec 10+
  1. solo
  2. duety i trio
 4. Śpiew do 6 lat
  1. solo
  2. duety i trio
 5. Śpiew 7-9 lat
  1. solo
  2. duety i trio
 6. Śpiew 10+
  1. solo
  2. duety i trio
 7. Praca plastyczna - pokaz mody świątecznej
  1. do 6 lat
  2. 7-9
  3. 10+
 8. “Mama i ja” czyli Rodzic/Opiekun z dzieckiem
 9. Inne (recytacja, teatr, pokaz judo, inne propozycje)

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie klienci Studia Artystycznego Maciej.
 2. Prezentacja uczestnika konkursu musi być pracą własną dziecka. Nie można wystawić pracy przygotowanej na zajęciach z nauczycielem (w Studiu, przedszkolu lub szkole).
 3. Uczestnicy przygotowują jedną prezentację w wybranej kategorii. Istnieje możliwość wzięcia udziału w kilku kategoriach.
 4. O przydziale do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 5. Dopuszcza się udział w różnych kategoriach.
 6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
 7. Rywalizacja musi być fair play!
 8. W przypadku małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie Organizatorom wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2018 r. oraz uiszczenie opłaty akredytacyjnej w kwocie:
  1. 20 zł / prezentację
  2. każda kolejna 10zł / prezentację

adres mailowy: napiszdomnie@studiomaciej.pl (w tytule maila „Maciejowy Talent Show”).

Opłatę należy uiścić gotówką w siedzibie Studia Artystyczne Maciej Zabrze ul. Srebrna 6 do dnia 23.11.2018.

 

Ocena prezentacji:

 1. Organizator powoła 3-osobowe jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie tańca, muzyki i innych form artystycznych.
 2. W skład oceny jury będą wchodziły następujące składowe: poziom techniczny prezentacji, dobór repertuaru - muzyki i tekstu, kostiumy, makijaż, użycie rekwizytów, scenografii oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Nagrody:

1. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony.

2. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz jedno Grand Prix Maciejowego

    Talent Show.

 

Informacje techniczne:

 1. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez Przewodniczącego Jury.
 2. Koordynatorem konkursu jest pani Weronika Dercz kontakt tel. 796096221
 3. Podkłady muzyczne prosimy o przesłanie do 3.12 na adres napiszdomnie@studiomaciej.pl

Wstecz